Etter at fastlegen min ikke ville øke dosen på min medisin Lamictal (som nå er oppe i 500 mg pr dag), henvendt han meg til en nevrolog, som tilfeldigvis hadde sendt meg en innkalling til time, med få dagers mellomrom. Etter en samtale om mye rundt epilepsien, la han til en medisin til, Keppra 2x500mg, så jeg skulle få prøve ut det en stund for å se om det virker bedre enn Lamictal, som ikke har virket som den skulle. Men man et jo ikke hva som hadde skjedd uten Lamictalen. Men etter å ha økt dosen etter hvert eneste anfall i et helt år, uten at anfallene har blitt redusert??? Så vi skulle se om jeg kanskje skulle redusere inntaket av Lamictal etter hvert. Så nå får vi først se hvordan det går med den endrede medisineringen.